Preskoči na glavno vsebino

Objave

Prikazano

PISMO APOSTOLA MARKA SLIVNIČANOM, PREVORJANOM IN ŽUSEMČANOM

NA PRAZNIK JEZUSA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA IN NA GOD SVETE CECILIJE, ZAVETNICE VSEH, KI SE UKVARJAJO S CERKVENO GLASBO Dragi moji! Zadnja nedelja v cerkvenem letu je. Obhajamo slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva. Vso vsebino praznika je dano razumeti zgolj vernikom, kristjanom. Trditev se zdi sporna, ker zveni izključujoče, medtem ko je narava Kristusovega kraljestva vsevključujoča! Vanj so povabljeni in v njem so dobrodošli vsi ljudje vseh narodnosti, ne glede na spol, barvo kože, starost in kar je podobnih drugačnosti, različnosti! Kristus v današnjem evangeliju v prispodobi govori o poslednji sodbi. Iz nje sledi, da bodo mesto v njegovem kraljestvu zasedli tudi tisti, ki ga sploh niso poznali, a so vendar živeli v skladu z vrednotami, na katerih to kraljestvo temelji in ki vstop vanj omogočajo.   In vendar vztrajam pri začetni misli in jo utemeljujem. Za vero so značilni če-ji, predpostavke (Vera je trdno prepričanje o nečem, česar ne vidimo.). Da je nekoč živel nek

Najnovejše objave

SVETE MAŠE DO NADALJNJEGA BREZ VERNIKOV

OBVESTILO O BIRMI V LETU 2020

BIRMA V LETU 2020

OBVESTILO O BIRMI IN OBHAJILU

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VZPOSTAVITEV JAVNEGA BOGOSLUŽJA V SLOVENSKIH CERKVAH V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

BLAGOSLOV JEDIL

VELIKI PETEK 2020

ŽUPNIKOVA POSLANICA FARANOM SLIVNICE PRI CELJU, PREVORJA IN ŽUSMA

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI ZA KATOLIČANE OB EPIDEMIJI COVID-19

ODPOVED SVETIH MAŠ DO PREKLICA