Oznanila

OZNANILA 14. NEDELJE MED LETOM

NEDELJA, 5. julij
8.00 - SV. ANA, PREVORJE
Za pok. Mirka Pajka
9.15 - SV. URBAN, GORICA PRI SLIVNICI
Za pok. Franca Tanška (obl.) in sorodnike
10.30 - SV. MAGDALENA, SLIVNICA PRI CELJU
Za pok. Ano Gradišnik
PONEDELJEK. 6. julij
CELODNEVNO ČAŠČENJE - SV. MAGDALENA
8.00 - za pok. lbina Kašo, izpostavitev najsvetejšega
12.00 - zaključek
CELODNEVNO ČAŠČENJE - SV. URBAN
16.00 - izpostavitev najsvetejšega
19.00 - za pok. Nežiko Pevec (7. dan)
TOREK, 7. julij
16.00 - SV. MAGDALENA
Pogreb
19.00 - SV. URBAN
Za pok.  Danico Urleb
SREDA, 8. julij
8.00 - SV. MAGDALENA
Za pok. Marijo Recko

ČETRTEK, 9. julij
8.00 - SV. MAGDALENA
Za pok. Marijo Frece

PETEK, 10. julij
18.00 - SV. URBAN
Za pok. Janka Voga (7. dan)
19.00 - SV. URBAN
Za pok. Vilija Miklavčiča
SOBOTA, 11. julij
9.00 - SV. ANA, PREVORJE
Za pok. Alojza Vodeba
19.00 - SV. URBAN
Za pok. Štefana Doberška
NEDELJA, 12. julij
8.00 - SV. ANA, PREVORJE
Za pok. Franca Antleja
9.15 - SV. URBAN, GORICA PRI SLIVNICI
Za pok. Avguština Seliča in sorodnike
10.30 - SV. MAGDALENA, SLIVNICA PRI CELJU
Za pok. Martina Skaleta

Komentarji