Cerkve v župniji

ŽUPNIJA SLIVNICA PRI CELJUŽupnijska cerkev sv. Magdalene, Slivnica pri Celju


Podružnična cerkev sv. Janeza Krstnika, Slivnica pri Celju


Podružnična cerkev sv. Miklavža, Bukovje


Podružnična cerkev sv. Helene, Javorje


Podružnična cerkev sv. Urbana, Gorica pri Slivnica

ŽUPNIJA PREVORJE

Župnijska cerkev sv. Ane, Prevorje (Lopaca)

Podružnična cerkev sv. Ožbolta

Komentarji