Pevski zbori

Cerkveni pevski zbor sv. Magdalene Slivnica
Cerkveni pevski zbor Slivnica deluje kot župnijski pevski zbor že zelo dolgo. Prvi organist je bil Jože Recko iz Jelc, ki je bil redni organist v župniji Dobje in je prihajal na Slivnico le občasno. Takrat so na koru začele prepevati Julka Recko iz Jelc, Angela Hrastnik ter Marija Mastnak iz Slivnice. Pevkam se je počasi pridružilo več domačinov in pevcev iz fare in tako je nastal zbor, ki ga je leta 1933 prevzel  domačin in organist Hanzi Mastnak. Ta je svoje poslanstvo neprekinjeno opravljal vse do svoje smrti, leta 1974. Po njegovi smrti je vodenje zbora prevzel njegov sin Ignac Mstnak - sedanji organist. Pri zboru danes prepeva okoli 15 pevcev, ki prihajajo na Slivnico iz celotne fare. V sodelovanju z otroško-mladinskim zborom redno prepevajo pri nedeljskih svetih mašah ob vseh večjih preznikih. Njegov program je predvsem vezan na cerkvene pesmi za obogatitev maš in slovesnosti ob praznikih, procesijah ter drugih priložnostih. Zbor občasno sodeluje na dekanijskih revijah, telo radi pa se odzovejo povabilu in zapojejo na porokah ali pri ostalih namenskih svetih mašah, tako doma kor v drugih župnijah. Od leta 2002 je zborovodkinja  Brigita Mastnak. 


Cerkveni pevski zbor sv. Urban Gorica
Cerkveni pevski zbor sv. Urbana poje pri maši vsako nedeljo, ob večjih praznikih, porokah in pogrebih. Pojejo tudi v drugih cerkvah župnije. Zbor pod taktirko zborovodkinje Branke Jelen sestavlja več kot 20 članov in članic. Vse več je tudi mladih pevcev. Zbor ima it tekmovanj in pevskh revij kar nekaj priznanj in nagrad. Orglarsko spremljavo zboru igrajo Jure, Gašper in Vid. 

Otroško-mladinski cerkveni zbor Slivnica

Otroško – mladinski cerkveni pevski zbor župnije Slivnica deluje od jeseni 2005 in združuje okoli 13 pevk in pevcev. Člani zbora prepevajo  pri svetih mašah v farni cerkvi Sv. Marije Magdalene na Slivnici in se radi srečujejo na vajah, ki so med šolskim letom vsake štirinajst dni, ob večjih praznikih pa pogosteje. Poseben čar predstavljajo tudi sodelovanja na revijah otroško-mladinskih cerkvenih pevskih zborov. Vsako leto imajo ob zaključku šolskega leta tudi zaključek pevske sezone, ki ga predstavlja zabaven piknik na slivniškem igrišču. Zbor od ustanovitve dalje vodi in spremlja organistka Mojca Mastnak.

Cerkveni pevski zbor sv. Ane Prevorje
V cerkvi sv. Ane na Prevorju prepevajo domači cerkveni pevci, nekateri od teh so temu predani že več desetletij. Marija Gubenšek je ena od teh in je pevska gonilna sila na koru. Večkrat pa jim na pomoč priskoči Jure Jelen, za kar so mu zelo hvaležni. Isti pevci pa tvorijo tudi skupino Ljudskih pevcev s Prevorja, za katerimi več kot petnajstletna pot ohranjanja in predstavljanja ljudskih pesmi v kraju in izven njega. V domači cerkvi skoraj vsako leto pripravijo letni koncert z gosti in vsi so zelo dobro obiskani.Komentarji