PISMO APOSTOLA MARKA SLIVNIČANOM, PREVORJANOM IN ŽUSEMČANOM

NA PRAZNIK JEZUSA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA IN NA GOD SVETE CECILIJE, ZAVETNICE VSEH, KI SE UKVARJAJO S CERKVENO GLASBO


Dragi moji!

Zadnja nedelja v cerkvenem letu je. Obhajamo slovesni praznik Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva. Vso vsebino praznika je dano razumeti zgolj vernikom, kristjanom. Trditev se zdi sporna, ker zveni izključujoče, medtem ko je narava Kristusovega kraljestva vsevključujoča! Vanj so povabljeni in v njem so dobrodošli vsi ljudje vseh narodnosti, ne glede na spol, barvo kože, starost in kar je podobnih drugačnosti, različnosti! Kristus v današnjem evangeliju v prispodobi govori o poslednji sodbi. Iz nje sledi, da bodo mesto v njegovem kraljestvu zasedli tudi tisti, ki ga sploh niso poznali, a so vendar živeli v skladu z vrednotami, na katerih to kraljestvo temelji in ki vstop vanj omogočajo.  

In vendar vztrajam pri začetni misli in jo utemeljujem. Za vero so značilni če-ji, predpostavke (Vera je trdno prepričanje o nečem, česar ne vidimo.). Da je nekoč živel neki Jezus iz Nazareta ni predmet vere, je zgodovinsko dejstvo. Da pa je bil (je) ta Jezus tudi KRISTUS, BOŽJI MAZILJENEC, BOŽJI SIN je stvar vere. Zato praznujemo današnji praznik tisti, ki to verujemo. Na poti v njegovo kraljestvo pa so tudi tisti, ki te vere nimajo in vendar uresničujejo vrednote, na katerih temelji in ga delajo prisotnega in vsaj delno in na trenutke uresničenega že sedaj in tukaj. 

Letošnje praznovanje se zdi, tako kot večji del verskega, cerkvenega praznovanja v minulem cerkvenem letu, okrnjeno in skromno. Odvija se v času pandemije novega koronavirusa in v obdobju ameriških predsedniških volitev. 

Je kaj od tega zamajalo vero v Jezusa Kristusa Kralja vesoljstva in njegovo kraljestvo? Kako v luči teh dogodkov razumeti ta praznik in nasprotno – kako v praznovanju najti odgovor, tolažbo, rešitev za aktualne težave? Ali je novi koronavirus dokaz, da je naša vera s svojo vsebino preživeta, preslabotna, nezadostna in v najboljšem primeru prinaša prazno upanje, češ, saj bo bolje. Ali pa je prav današnji praznik odgovor na vse težave zemeljskega bivanja z zagotovilom njegove izpolnitve v večnosti, kjer in ko bo Bog vse v vseh (v vsem)! 

Kristus je Kralj! Ne ker smo ga mi izvolili. Nasprotno. On je izvolil nas in nas poslal, da uresničujemo njegovo kraljestvo, ki je duhovna in neprostorska oziroma časovna kategorija. Je neomejeno, vesoljno in večno. Pomeni, da je tam in takrat kjer in ko ljubimo. Še bolj konkretno, ko žejnim damo piti, lačnim jesti, obiščemo bolne, tolažimo žalostne in tako dalje. Menim, da je tovrstnega uresničevanja prav v tej kritični situaciji zelo veliko, čeprav se o tem (pre)malo piše in govori. Pravzaprav ne menim, zagotavljam, saj osebno poznam kar nekaj ljudi, ki izkazujejo ljubezen bližnjim ki so te najbolj potrebni in pri tem tvegajo svoje zdravje (življenje). Poudarjam: med njimi so tudi »neverni«!

Jezusa Kristusa Kralja lahko ignoriramo, lahko ga zasmehujemo. Zdi se celo, da brez posledic. A posledice sledijo! Ne, ker bi bil Kristus maščevalen, ne ker bi nas On zavrgel, ampak ker se mi (če se) izločamo iz njegovega kraljestva, ker mi zavračamo Njega in Njegove zapovedi! 

Primerjava med Jezusom Kristusom Kraljem in med novim virusom ni samo nenavadna, je celo nespodobna. Pa vendar! Virus lahko ignoriramo, a posledice bodo slej kot prej tu. Virus nima čustev, nas ne sovraži, ni maščevalen, ni usmiljen. Preprosto želi preživeti, za to pa potrebuje naš organizem. Če ne nosimo maske, nas virus ne okuži »za kazen«, okuži nas, ker ne naleti na prepreko. Kratkoročno se zdi norčevati se iz virusa nevarnejše, kakor norčevati se iz Boga. (Včasih se sprašujemo, zakaj Bog ne ukrepa, kadar se godi krivica.) 

Tudi Kristus Kralj nas potrebuje, vendar želi, da se zanj odločimo, ne okuži nas kot virus. Odločitev zanj je svobodna. 

Še vzporednica med Kristusom Kraljem in (bivšim) ameriškim predsednikom. Donald Trump je izgubil volitve. Dobil je premalo glasov in je iz ameriškega predsednika ( po mnenju mnogih najmočnejše politične figure na svetu) postal navaden državljan. Njegov naslednik pa nasprotno iz državljana, zaradi dobljenih glasov, predsednik. Kristusovo kraljevanje pa ni pogojeno s številom naših glasov. Jezus je Kralj! Res pa je, da ga mi svobodno kot takega sprejmemo in mu služimo, ali pa ne. 

Ena mašnih prošenj se glasi: Dobri Bog, daj da bomo mi, ki se imenujemo kristjani, s svojim življenjem vredni svojega imena!

KRISTUS KRALJUJ!

KRISTUS ZMAGUJ!

V HOSTIJI SVETI NAM GOSPODUJ!

Ker danes goduje sveta Cecilija, priprošnjica cerkvenih pevcev, izrekam zahvalo za sodelovanje vsem, ki v naših treh župnijah z glasbo in petjem zaznamujete cerkveno praznovanje. Zagotavljam vam molitev z željo, da se čimprej vidimo in slišimo, da skupaj zapojemo slavo Kristusu Kralju vesoljstva. 

Iz hišnega pripora vaš vdani dušni pastir in župnik Marko

Komentarji