CELODNEVNO ČEŠČENJE

10.00 SLIVNICA - IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA
12.00 SLIVNICA +TEREZIJO TANŠEK
16.00 SV. URBAN - IZPOSTAVITEV NAJSVETEJŠEGA
19.00 SV. URBAN - ŽIVE IN RAJNE VOGATOVE

Komentarji